Trivsel = kultur

- kultur er nøglen til succes

 

Med det unikke værktøj "Værdimåling" kan du få beskrevet hvilke værdier der styrer jeres organisation og på hvilken måde den enten matcher eller eventuelt modarbejder en given strategi.

Trivsel og kultur er på mange måder det samme. Hvorvidt man trives eller ej hænger sammen med de omgangsformer, værdier og holdninger der er på den givne afdeling.

Forskellige virksomheder har forskellige kulturer værdisæt.

  • Vi har virksomheden der sætter omhu og detaljer i centrum
  • Vi har den meget servicemindede virksomhed der vægter kunderelationer meget højt.
  • Vi har den effektive virksomhed der hele tiden forsøger at maksimere omsætning og udbytte.

Etc.

Uanset hvilken kultur der er fremherskende i en virksomhed så gør en ledelse klogt i at tage denne i ed inden man foranstalter diverse strategiske tiltag.

Det som værdimåling lægger op til, er at se hvordan forskellige afdelinger udviser forskellige værdier og således forklarer evt. konflikter eller alliancer på virksomheden. Ofte ser vi f.eks. at finansafdelingen og salgsafdelingen har vidt forskellige værdier. Den ene sætter kontrol og omhu højt, den anden drejer sig om hurtighed og branding. Hvor gode er disse afdelinger til at værdsætte hinandens værdier, og hvorvidt underbygger disse afdelinger hele virksomhedens værdigrundlag? Sådanne spørgsmål er afgørende for hvordan medarbejderne skal ledes og hvilke strategier man vil anlægge for den videre udvikling.

Kontakt os