Rekruttering

- brug nyeste erhvervspsykologiske målemetoder

Syntax har udviklet en enneagram profiltest som er tilpasset danske forhold og som bliver brugt i forhold til rekruttering. Enneagrammet viser hvilke kerneværdier den enkelte personlighed bygger på. Værdier ligger til grund for adfærd hvorfor netop enneagramprofilen kan fortælle hvordan en person vil agere i en given kontekst.

Udover en personlighedstest bliver ansøgeren også præsenteret for en sprogtest og intelligenstest. Disse 2 områder er af afgørende betydning for hvovidt ansøgeren er kvalificeret til en given stilling.

Vi har over 20 års erfaring med evaluering af personlighedstyper. Mht. rekruttering indgår vi typisk som en partner med en "second opinion". Dvs. virksomheden har udvalgt 3-4 kandidater og vi laver så en enneagram personprofil, sprogtest samt intelligenstest og gennemfører 1-2 timers interview med kandidaten. Afslutningsvis får opdragsgiveren vores evaluering af personen.

Få tilsendt materiale ved at trykke på nedenstående knap 

 Stock foto af 'Tryk på knappen'

 

Kontakt os