Organisationskultur

- culture eats strategy for breakfast

Skab en vinderkultur

"En kamp er afgjort inden den begynder", Japansk ordsprog

Få tilsendt brochure der fortæller hvordan man måler nuværende og ønskede kultur i en virksomhed. Tryk her.

"Kultur spiser strategi til frokost" lyder et gammelt citat, og i følge Ernst & Young bliver et gennemsnit på 66 % af alle virksomheders strategier aldrig gennemført. 90 % af alle strategier fejler grundet dårlig implementering (Harvard Business Review)! Dette kan i sig selv føre til en "kultur" hvor tiltag i management mere eller mindre modarbejde af medarbejderne. Kort sagt er det afgørende at en virksomheds kultur tages i ed hvis man vil have succes med at gennemføre en strategi.

I Syntax har vi over 20 års erfaring med hvordan man kortlægger en given organisations eller virksomheds kultur. Vi bruger et kulturmålingsværktøj som giver en forståelse af hvor organisationen p.t. befinder sig og hvad der er den ønskede kultur i de forskellige afdelinger og i organisationen som helhed.

Kultur er summen af værdier, holdninger og adfærdsmønstre i et givet område. Og det er vigtigt at forstå at uanset hvilke resultater man aktuelt har, så er de resultat af det givne områdes kultur (mindset, om man vil). Hvis man vil have nye resultater skal man ændre sin kultur. Men mange har ikke denne tilgang og forsøger derfor i stedet at ændre adfærden. Dvs. man laver regler for hvordan tingene skal gøres uden at ændre den tankegang eller holdning der ligger bag den nuværende adfærd.

Kontakt os