Leadership Pipeline

- sikr kompetenceudvikling, kultur og rigtig prioritering

Check din "Leadership Pipeline"

Af erhvervspsykolog, mag.art.  Niels Svendsen

Hvem skal afløse den gamle leder? Hvad skal vi kigge efter? Har vi selv en kandidat til posten?  Disse er meget centrale spørgsmål og nogle af hovedtemaerne i det der kaldes "Leadership Pipeline". Begrebet Leadership Pipeline er udførligt beskrevet af Drotter et. al. i en bog af samme navn. Vi har arbejdet med Leadership Pipeline i mange år og udvidet dets praktiske betydning ved at inddrage andre erhvervspsykologiske emner.

Leadership Pipeline er en analyse af, hvad der kræves på forskellige ledelsesmæssige trin, og hvordan man sikrer at udnytte det ledelsesmæssige potentiale der er blandt eksisterende medarbejdere.

Pointen er, at hvert skift, hver passage, i denne pipeline er et så radikalt skift i kompetancer, prioriteter og værdier, at det ikke har nogen mening at tale om ledelse eller ledere som sådan. Det er ligeså stor skift fx at gå fra at være teamleder til at være leder af ledere, som det er at gå fra at være skolelærer til at være skoleleder. Spørgsmålet er derfor ikke om hvem der er en god leder, men om hvilken ledelse på hvilket niveau. Hvert niveau indbærer en ny udfordring om hvad der kræves. Kort sagt gør leadership pipeline op med udtrykket "lederuddannelse" og diffentierer i stedet for ledertræningen til et spørgsmål om hvor der skal ske en ændring i pipelinen.

Kontakt os