Coaching

- med enneagrammet som værktøj

Coaching hos Syntax kalder vi SMC (Supervision, Mentoring og Coaching)


Personlig udvikling sker bedst i en dialog med en coach/psykolog. For at realisere vores potentiale, hvad enten det er personligt eller organisatorisk, er det nødvendigt at vi udvikler os. Uanset hvilken tilstand vores liv eller organisation er i, er der altid mulighed for forandringer. Coaching hos Syntax kan give dig og dine medarbejdere lyst og inspiration til at nå nye mål. Hos os tager SMC-forløbet udgangspunkt i den enkeltes personlighedstypologi, hvilket betyder at vi tager udgangsåunkt i den enkeltes værdisæt som ligger bag vores adfærd.

Hvad er coaching?

Ordet coaching er engelsk og bruges om sportstrænere, der skal motivere sportsudøvere til at yde optimalt og nå deres mål. Det er et godt billede på at en coachen ikke skal kunne præstere det samme - men det er nødvendigt at han/hun har et godt kendskab til hvordan man skaber optimale udviklingsbetingelser for den enkelte.

Coaching har som fokus at opnå dine personlige mål og skabe bevidsthed om hvad der forhindrer dig i at nå dem. Derved bliver du i stand til at skabe den forandring og vækst, du ønsker. Udgangspunktet er din egen forståelse af din situation, dine ønsker og aktuelle udfordringer.

Alle coaches hos Syntax er erfarne erhvervspsykologer med en bred erhvervspsykologisk baggrund, og omfattet af psykologforeningens etiske regler om fortrolighed og tavshedspligt.

Vores værdier er tillid, oprigtighed og anerkendelse. Vi tror på coaching forankret i værdier, der sikrer og fremmer lederes og medarbejderes arbejdsglæde, trivsel og udvikling.

Typiske spørgsmål man søger svar på i ledercoaching er:

  • Hvordan håndterer jeg som leder forandringsprocesser, der kan skabe utryghed blandt medarbejdere?
  • Hvordan udvikler jeg mig som leder, og hvordan passer min personlighed til min nuværende og fremtidige lederrolle?
  • Hvordan skaber jeg motivation og arbejdsglæde hos mine medarbejdere?

 

 

 

Kontakt os