Metamanagement

- kunsten at organisere og evaluere

Metamanagement©

Begrebet er udviklet af grundlæggeren af Syntax Mag.art. psych. Niels Svendsen og sigter mod at give ledere et værktøj til at

  • Organisere
  • Evaluere
  • Coache

i en given organisation.

Der indledes med nogle grundlæggende principper for moderne ledelse som også findes i gængs litteratur om management.

Metamanagement skiller sig ud ved

At rangordne formål, idealscene, produkter, spilleregler, spilfordeling, planer, programmer og opgaver.

Denne rangorden kaldes for en organiseringspyramide.

At definere rationel adfærd og beslutninger i en given kontekst og at navngive 6 grundlæggende såkaldte minusindikatorer

(vejen til at finde den effektive årsag til den nuværende sitution).

Kontakt os