Supervision, Mentoring og Coaching (SMC)

- få et skub i din personlige udvikling

Hvad er coaching?

Ordet coaching er engelsk og bruges om sportstrænere, der skal motivere sportsudøvere til at yde optimalt og nå deres mål.

Alle coaches hos Syntax er erfarne erhvervs-/organisationspsykologer med en bred erhvervspsykologisk baggrund, og omfattet af Psykologforeningens etiske regler om fortrolighed og tavshedspligt.

Vores værdier er tillid, oprigtighed og anerkendelse. Vi tror på coaching forankret i værdier, der sikrer og fremmer lederes og medarbejderes arbejdsglæde, trivsel og udvikling.

Udbytte af Coaching

Gennem coaching opnår du en større indsigt i dig selv og andre, og lærer at bruge dine resourcer til at overvinde dine aktuelle udfordringer.

Hvorfor coaching?

Coaching hos Syntax henvender sig til virksomheder, ledere og medarbejdere, som ønsker personlig udvikling på alle niveauer.

Kontakt os