Værdi Coaching

- skab den rette holdning på arbejdspladsen

Flere og flere ledere har erkendt at man ikke kan lede på adfærd alene. Det er ikke nok med standardprocedurer, spilleregler og belønning. Man bør se på den underliggende holdning som en medarbejder har til sin arbejdsplads.

Ydermere lægger mange virksomheder og organisationer vægt på at fremme implementeringen af deres værdigrundlag. Men hvordan gør man egentlig det?

Træningen i værdicoaching er fordelt på to workshops á 4 timer.

1.Workshop
•Identificering af kontra produktive holdninger og værdier.
•Hvordan negative holdninger skal adresseres og hvordan man skaber commitment til forandring.
•Implementering af positive holdninger og værdier.
•"Hjemmearbejde". Deltagerne identificerer 2-3 medarbejdere som skal coaches I holdninger og værdier.

 2.Workshop

•Opsummering og evaluering af hjemmearbejde.
•Rollespil over typiske situationer.
•Din egen case
•Kortlægning af ønskede værdier og holdninger.
Få tilsendt mere materiale:

Kontakt os