Åbne kurser

- erhvervspsykologi der gør en forskel

Vores åbne kurser giver muligheder for efteruddannelse inden for vores kerneområder til personer som led i deres job- eller personlige udvikling. Kerneområder er Kommunikation, Personlig Power, Neuro Lingvistisk Programmering (NLP), Virksomhedskultur, Leadership Pipeline, Metamanagement, Enneagrammet, Mindfulness, Stressmanagement o.a.

Følgende kurser er åbne for ALLE:

 • Personlig Power 1

  Få opstillet opstillet din profil for hvordan du håndterer kriser og modgang. Lær at identificere hvad der giver dig energi og hvad der tager energi. Lær om positiv tænkning og dens betydning for dine resultater og helbred.

 • Personlig Power 2

  Kurset henvender sig til dig, som har deltaget på Personlig Power I, og som gerne vil videreudvikle dit personlige potentiale og lære nye teknikker til at ændre uhensigtsmæssig adfærd/tanker og fremme en positiv indstilling.

 • Personlig Power 3

 • Enneagrammet

  Enneagrammet har endelig fået sin retmæssige plads ved siden af det internationalt anerkendte MBTI-person profil værktøj. Her lærer du om teorien bag enneagrammet, praktisk anvendelse samt mulighed for at blive certificeret i brugen af en dansk udviklet enneagram profil test. Du kan også gå videre og tage modulet Enneagram Master Practitioner.

 • NLP 1

  NLP har gået sin sejersgang over hele kloden. Der er tale om en såkaldt modellering af excellent kommunikation som du vil tilegne dig på dette kursus. Her lærer du om grundprincipperne i NLP i såvel verbal som non-verbal kommunikation.

 • NLP 2

 • Mindfulness

  Mind Full eller Mindful? Mange erkender ikke forskellen på tænkning og opmærksomhed. Uden at afsætte tid til opmærksomhed vil tanker hurtigt fylde hele bevidstheden. Fortsætter denne tilstand, opnår vi fænomenet stress.

 • Stresshåndtering

 • Enneagram Master Practitioner

  Intensiv overbygning på Enneagramuddannelsen. Lær at bruge enneagrammet til kortlægning af virksomhedskultur. Personlig udvikling. Teambuilding og synergi i grupper.Enneagramværktøjer i mindfulness. Motivation med enneagramtypernes basale værdier.Enneagrammets spirituelle tradition og meget andet. Du vil i løbet af træningen blive coachet i at fremlægge en opgave om enneagrammet som er specielt relevant for dig.