Værdibaseret salg

- sælg med din personlighed

Sales Power - din succes er afhængig af om du kan hjælpe andre!

Udbytte

Efter kurset kan deltageren:

 •       Beskrive sin egen sælgerprofil
 •       Genkende køberprofiler i situationen
 •       Identificere og overskride barrierer i salgsprocessen
 •       Forstærke sin personlige gennemslagskraft

Sales Power fokuserer på den psykologiske side af salget. Du lærer en effektiv spørgeteknik (SPIN), at indflytte dit produkts værdier i en samtale og gå til den endelige ordre trinvist. 

Kurset omfatter emner som:

 •       Programmering af din egen underbevidstheden til at skabe resultater
 •       Evnen til at genkende forskellige købeprofiler
 •       Beskrivelse af 9 forskellige sælgerprofiler
 •       Brug af metaforer i salgsprocesser

Træningen lægger vægt på, at den enkelte deltager ser en sammenhæng med sin personlige udvikling og hans eller hendes succes som sælger. Succes er noget af det mest uselviske man kan befatte sig med, fordi man ikke kan opnå succes uden at hjælpe andre. Denne træning har desuden en positiv afsmittende effekt på andre beslægtede områder som:

 Forhandlingsteknik

 • Mødeteknik
 • Medarbejdersamtaler
 • Præsentationsteknik
 • Personlig gennemslagskraft

 

Få tilsendt materiale ved at trykke på nedenstående knap 

 Stock foto af 'Tryk på knappen'

Kontakt os