Lederen som coach

- skab resultater gennem andre

Lederen som motivator og samtalepartner

En vellykket organisation forstår at matche den enkeltes evner og potentiale med det job han eller hun har. Det er derfor afgørende at man kan evaluere den enkeltes potentiale. Her kan vi hente meget inspiration fra erhvervspsykologen Elliott Jacques, der taler om de mentale kompetancer der kræves på forskellige niveauer i en organisation. Oprindeligt lave han et studie af, hvorvidt medarbejdere syntes deres og andres løn var rimelig. Til hans store forbløffelse var der et stort sammenfald mellem de forskellige medarbejderes vurdering af hvad der var rimeligt og hvad der ikke var. Fællesnævneren var tid. Dvs. jo kortere et tidsspand et givet job krævede, desto mere berettiget var en lav løn. Jacques omtaler 7 niveauer og højere, men her har vi kun brug for de 5 første niveauer, eller strata som han kalder dem.

 1. stratum: Her taler vi om personer der kan håndtere opgaver fra 1 dag til 3 måneder.
 2. stratum: Ledere af andre vil typisk skulle håndtere projekter på 3 til 12 måneder.
 3. stratum: Ledere af ledere. Tidsspand 1-2 år.
 4. stratum: Funktionel leder. Dvs. leder af flere afdelinger. Typisk Direktør for en mellemstor virksomhed. Tidsspand 2-5 år.
 5. stratum: Forretningsleder, dvs. CEO for mere end 2000 medarbejdere med en tidshorisont fra 5 - 10 år.

Hvert stratum kræver bestemte kompetancer. Disse kan kort forstås som evnen til at håndtere mere og mere komplekse problemstillinger.

Udbytte

Du får som leder et indgående kendskab til coaching som ledelsesværktøj. Ved at integrere coaching i dit lederjob lærer du at styrke medarbejdernes handlekraft og kompetence, så de selv finder løsninger på problemstillinger og i højere grad bruger dig som coach og rådgiver frem for problemløser. Du træner og udvikler din evne til at lære - og lære fra dig. Du vil skabe mere engagement og mere kompetence hos den coachede.

 • Coaching og coachrollen
 • Effektive og udviklende kommunikationselementer
 • Spørgeteknik
 • Reframing - forandring af problemer til opgaver
 • Abstraktionsniveauer - evnen at kunne skifte perspektiv
 • Feedback - et vigtigt element i coachingrollen
 • Målramme - at sætte mål op

 

Få tilsendt materiale ved at trykke på nedenstående knap 

 Stock foto af 'Tryk på knappen'

 

Kontakt os