Udtalelser fra vores kunder:

 

 Fresenius Kabi

Syntax har været en værdifuld støtte og medspiller i arbejdet med at udvikle organisationen. Det har drejet sig om både kultur og medarbejderudvikling gennem mange år."

Liv Kvaale, Market Unit Director, FreseniusKabi

 

CO-Industri

Vi har i CO igennem flere år systematisk arbejdet sammen med Syntax om generel medarbejderudvikling, teambuilding og ikke mindst lederuddannelse for CO's områdeledere.Syntax´s åbne og kontante, men også yderst fornemme indlevelse i netop vore ønsker og forhold , har tiltalt os meget og bragt os et godt stykke videre. Vi planlægger at fortsætte med et nyt udviklingstema hvert år, idet livslang læring ikke blot må være et " Statement" men skal gennemføres som praktisk medarbejderpolitik.Dette ser vi frem at Syntax indgår som katalysator af.

Daglig leder, Verner elgaard

 

 GEA  Process Engineering A/S

"Vi har samarbejdet med Syntax i 4 år og har været meget tilfredse. Niels Svendsen har undervis flere hundrede af vore både danske og internationale medarbejdere og evnet at formidle komplekse problemstillinger på en enkel og anvendelig måde."

 Head of Management Development, Lene Kümmel

 

 3F - Fagligt Fælles Forbund

Så runder årets sidste Enneagram uge af, med stor glæde og venlighed fra alle vores kursister og sandelig også fra os undervisere, der har nydt årets mange snakke, ideer og udfordringer med Enneagrammet som grundlag. Vi ses til næste år. Vi undervisere ønsker jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Hilsen Underviserne i 3F.

Igennemnem flere år har Syntax leveret 3F's tillidsvalgte en sikker og troværdig start på en succesfuld kompetenceudvikling. En dygtig tilbundsgående test, som har vist sig træfsikker og imødekommende. 3F's tillidsvalgte bruger Syntax's kommunikations teorier som et fascinerende og meget anvendelig del i undervisningssammenhæng.Vi føler os fuldt ud tilgodeset i vores samarbejde med Syntax."

Per Eisenreich, HR-chef, 3F

 

 Tack International DK

Niels (Syntax' direktør) har som unik underviser, skribent og konsulent flyttet utrolig mange mennesker og et utal af virksomheder og organisationer mod mål, som de ikke selv har turde tro på."

Jens Dalgaard, Direktør

 

Dansk El-Forbund

Forbundet har brugt Syntax til lederuddannelse, kurser i medarbejdersamtaler og organisationsudvikling.Syntax er gode og udviklende sparringspartnere i afdækningen af uddannelsesbehov og indhold. Syntax's styrke er at de har et indgående kendskab til en organisations indre liv og dermed kan målrette uddannelsen direkte til forbundet og til deltagergruppen

 

 

 

 

 

 

Kontakt os