KRAV-profil test

Denne test er udviklet til at give et billede af, hvordan en person håndterer modgang eller krise. I modsætning til intelligenstest og følelsesmæssig intelligens er der tale om personlige dimensioner, som direkte kan udvikles og forbedres. Testen er et øjebliksbillede og bruges i forbindelse med kurset i Personlig Power.

Ud for hvert spørgsmål skal du afgøre, om du er meget enig (første afkrydsningsfelt), delvis enig (andet afkrydsningsfelt), delvis uenig (tredje afkrydsningsfelt) eller uenig (fjerde afkrydsningsfelt).

Efter endt besvarelse af alle 40 spørgsmål bliver en kurve genereret, der viser din KRAV profil. Denne profil danner udgangspunkt for din træning på Personlig Power I kurset. Se nærmere under kurser.

Klik her for at starte testen